Bản chất và chức năng của tiền tệ

Tiền tệ thuộc về phạm trù của kinh tế và cũng thuộc phạm trù của lịch sử thế giới. Sự hình thành của tiền là một sáng kiến vô cùng quan trong; đối với cuộc sống của con người chúng ta kể từ ngày xưa cho đến nay. Tiền xuất hiện đã làm thay đổi rất nhiều trong xã hội đặc biệt là về kinh tế. Vậy thì nó có bản chất và chứng năng như thế nào các bạn đã biết chưa?

Tiền được xem là một phương tiện thiết yếu để trao đổi hay buôn bán hàng hóa, cũng như dịch vụ. Tiền sẽ được phát hành bởi những cơ quan như ngân hàng.

Khái niệm của tiền tệ

Tên tiếng Anh của tiền tệ là Currency. Là một công cụ để trao đổi những loại hàng hóa hay dịch vụ được cung cấp trên thị trường. Có thể được chấp nhận để chi trả trong một phạm vi nhất định hoặc cụ thể ở một nhóm người. Giá chị của tiền tệ không phải được xác định bằng vật chất tạo ra nó. Mà nó sẽ dựa vào giá trị được đại diện trên nó tùy vào nền kinh tế của và nơi phát hành. Tiền sẽ bao gồm có 2 loại tiền giấy và tiền xu. Được dùng để chi trả đổi lấy những vật phẩm, hàng hóa hay dich vụ; cũng có thể dùng để trả các khoản nợ khác.

Khái niệm của tiền tệ
Tiền tệ là một công cụ để trao đổi những loại hàng hóa hay dịch vụ được cung cấp trên thị trường.

Trong thế kỹ 21, tiền tệ đã phát triển thêm một loại tiền khác đó là tiền điện tử. Những đồng tiền điện tử này sẽ không tồn tại như những vật thể khác. Nó cũng không có sự hỗ trợ của chính phủ để được cất giữ dưới dạng điện tử.

Những bản chất của tiền tệ

Theo như K.Marx “tiền chính là loại hàng hóa đặc biệt “. Vì nó mang trong mình một giá trị sử dụng rất đặc biệt. Tiền có thể giúp đáp ứng được những nhu cầu của người sở hữu và dùng nó.

Theo như P.Smuelson: “tiền chính là thứ dầu bôi trơn “. Giúp chuyển hàng hóa, vật chất từ nơi sản xuất đến tay nhà tiêu dùng.

”Tiền là các phương tiện thanh toán”, chính là quan điểm của các nhà kinh tế học hiện nay cũng là quan điểm của M. Freidman. Tiền chính là công cụ, phương tiện dùng để thanh toán. Và cũng có thể dùng để thực hiện làm trung gian của một quá trình trao đổi. Sự phát triển nền kính tế chính là nền móng cho sự ra đười của tiền tệ.

Tiền tệ là một hình ảnh thể hiện cho giá trị của hàng hóa. Cũng là một sản phẩm của quá trình hình thành và trao đổi các loại hàng hóa trên thị trường. C. Mác đã nghiên cức về tiền tện từ lịch sử ra đời đến những sự phát triển về mặt hình thái giá trị hàng hóa. Từ đó đã tìm ra được nguồn cội và những bản chất của tiền. Vậy thì tiền tệ là một dạng hàng hóa đặc biệt được phân tách trong thế giới những hàng hóa. Làm vật ngang giá chung để thống nhất các loại hoàng hóa khác nhau trên thị trường.

Những bản chất của tiền tệ
Tiền tệ là một sản phẩm của quá trình hình thành và trao đổi các loại hàng hóa trên thị trường.

Chức năng

Tiền tệ có chức năng như một phương tiện để thanh toán các giao dịch, trao đỏi hàng hóa, dịch vụ. Từng chức năng riêng của tiền đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hoạt động của thị trường.

Thước đo giá trị

Tiền tệ có chức năng dùng để thể hiện và cân đo giá trị của sản phẩm hàng hóa. Muốn cân đo được giá trị của loại hàng hóa nào thị tiền cũng phải có giá trị riêng của nó. Chính vì thế tiền tệ làm nhiệm vụ cân do giá trị yêu cầu phải là tiền vàng. Để tính toán giá trị của những sản phẩm không cần phải là tiền mặt. Chỉ cần đem đi so sánh với một lượng vàng tương đương trong tưởng tượng. Làm được như thế là vì giá trị của vàng và sản phẩm ở hiện tại đã được áp một tỷ lệ nhất định. Căn cứ để xác minh của tỷ lệ đó là thời gian lao động để tạo ra sản phẩm đó. Những giá trị hàng hóa được thể hiện bằng tiền gọi chung là giá cả.

Là một phương tiện để lưu thông

Nó được xem là môi giới của quá trình trao đổi các hàng hóa trên thị trường. Để có thể thực hiện lư thông hàng hóa, sản phẩm bắt buộc phải có tiền mặt. Quá trình trao đổi những sản phẩm bằng tiền được gọi là lưu thông hàng hóa. Công thức H-T-H : có H là hàng hóa cần trao đổi, T chính là tiền mặt. Khi làm nhiệm vụ môi giới cho hành vi mua bán hàng có thể tách rời cả không gian và cả về thời gian. Việc không tương đồng giữa quá trình mua và bán có thể gây ra sự khủng hoảng cho nền kinh tế.

Ở mọi thời kỳ phát triển, lưu thông sản phẩm, hàng hóa đều yêu cầu một lượng tiền mặt cần thiết. Số tiền đó sẽ được tính toán theo luật chung của lưu thông tiền tệ.

Tiền tệ là một phương tiện cất trữ

Tiền tệ là một phương tiện cất trữ
Tiền được dùng để thanh toán, chi trả nợ, đóng các khoản thuế, hay là tiền dùng để mua sản phẩm,…

Nó được dùng để thanh toán, chi trả nợ, đóng các khoản thuế, hay là tiền dùng để mua sản phẩm,… Tiền tệ có thể là công cụ thể chi trả, thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, hoặc séc,… Khi có hoạt động sản xuất hàng hóa chắc chắn sẽ phát sinh việc mua bán chịu. Khi mua bán chịu một sản phẩm nào đó người mua sẽ trở thành con nợ, người cung cấp hàng hóa sẽ là chủ nợ. Nếu đến giai đoạn thanh toán, một bộ phận nào đó không thanh toán. Việc này sẽ gây ra những khó khăn cho những bộ phận khác, gây rối loạn hệ thống. Dẫn đến khả năng cao sẽ gây khủng hoảng kinh tế.

Tiền tệ thế giới

Khi có sự trao đổi và buôn bán giữa các quốc gia khác nhau. Tiền tệ sẽ có thêm chức năng là tiền tệ thế giới. Giữ chức năng tiền tệ thế giới thì tiền vàng hoặc tín dụng phải được có được sự thừa nhận thanh toán trên toàn quốc. Việc chuyển đổi tiền của nước này thành tiền của nước khác sẽ được thực hiện theo tỷ giá hối đoái.

Trên đây chính là toàn bộ những chức năng của tiền tệ mà chúng tôi đã tìm hiểu và gửi đến cho quý đọc giả.

> Xem thêm:

Kết luận

Tiền tệ là một trong những phát mình, sáng kiến vĩ đại của lịch sử con người. Việc ra đời của tiền tệ đã giúp cho việc trao đổi, chi trả, thanh toán hàng hóa, sản phẩm trở nên thuận tiện hơn và dễ dàng hơn rất nhiều.

Tiền tệ cũng giúp việc trao đổi buôn bán hàng hóa trong nước cũng như lưu thông trao đổi buôn bán hàng hóa qua lại giữa các quốc gia khác nhau trở nên đơn giản hơn. Từ đó chúng ta có thể thấy tiền tệ có một vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống của con người và xã hội của chúng ta từ ngày xưa đến nay.

Thông tin tổng hợp bởi: tienao247.com