Funding Rate là gì? Cách sử dụng công thức tính Funding Rate

Funding Rate (FR) là một công cụ rất thiết yếu trong lĩnh vực phái sinh[...]